tyty_edited.jpg

COVID Bible School Lessons Database

Search by Keyword or Date (All words are in Tagalog)

Sort by:

Gumawa at Makinig

COVID Bible School - Lesson 213

November 28, 2020

Huwag Mong Idalangin Ang Bayang Ito

COVID Bible School - Lesson 212

November 27, 2020

Marahil nga ay nais nating ipanalangin ang ating kapwa dahil sila ay malasalanan. Ngunit, ano nga ba ang ating dapat ipanalangin ukol sa kanila? Alamin sa pakikinig ng aral ngayong araw kasama ang ating Pastor Eviess.

Ang Imposibleng Magawa

COVID Bible School - Lesson 211

November 26, 2020

Tunay nga na hindi natin kayang makuha ang loob ng lahat ng tao dahil kahit anuman ang ating gawin, tiyak na may maipipintas sa atin. Ngunit, bilang mga Kristyano na naglilingkod sa Diyos, sa tuwing tayo ay mapipintasan, ano kaya ang ating dapat gawin? Alamin sa aral ngayong araw mula sa ating Pastor Eviess.

Ang Masama At Ang Mabuting Takot

COVID Bible School - Lesson 210

November 25, 2020

Sa panahon ng mga kalamidad at pandemya, normal lamang sa atin na makaramdam tayo ng takot. Ngunit, alam niyo ba na mayroong dalawang uri ng takot? Bilang mga Kristyano, alin kaya sa mga uri ng takot ang ating dapat madama? Alamin sa aral ngayong araw kasama ang ating Pastor Eviess.

Gaano Mo Kamahal Ang Panginoon?

COVID Bible School - Lesson 209

November 24, 2020

Tunay nga na bilang mga anak ng Diyos ay atin Siyang minamahal. Kaya naman, paano nga ba natin mapapatunayan at mapapakita ang pagmamahal sa Kanya? Alamin sa aral ngayong araw mula sa ating Pastor Eviess.

Ang Gintong Panuntunan

COVID Bible School - Lesson 208

November 23, 2020

Marahil nga na isa sa pinakatanyag na prinsipyo ukol sa pakikipagkapwa ay ang tinatawag na gintong panuntunan. Kaya naman, anu-ano kaya ang mga hamon ukol dito? Alamin sa pakikinig ng salita ng Diyos na magmumula sa ating Pastor Eviess.

Huwag Manghina Sa Paggawa

COVID Bible School - Lesson 207

November 21, 2020

Tunay nga na marami ang nanghihina at nahihirapan na mga manggagawa sa paggumawa ngayon dahil sa mga ilang kadahilanan. Ngunit, sa kabila nito, ano kaya ang ating dapat gawin upang malabanan ang panghihina? Alamin sa aral ngayong araw mula sa ating Pastor Eviess.

Inihiga sa Isang Pasabsaban

COVID Bible School - Lesson 206

November 20, 2020

Tunay nga na maraming tirahan ang naapektuhan matapos tayong tamaan ng ilang bagyo nitong nakaraan lamang. Kaya naman, kung isa tayo sa hindi tayo naapektuhan at napinsala ng mga bagyo, ano kaya ang marapat nating gawin? Alamin sa aral ngayong araw kasama ang ating Pastor Eviess.

Sikreto Ngunit Mahalaga sa Diyos

COVID Bible School - Lesson 205

November 19, 2020

Marahil nga ay mahalaga na ipinapakita natin ang ating mga mabubuting gawa lalong lalo na kung tayo ay isang lider o pampublikong opisyal bilang parte ng ating tungkulin. Ngunit, bilang isang ordinaryong mamamayan, na hindi nakikita ang ating pagtulong at mabuting gawa, sino sa inyong palagay ang lubos na nagpapahalaga rito? Alamin sa aral ngayong araw mula sa ating Pastor Eviess.

Ikaw Ba ay Marunong Masiyahan?

COVID Bible School - Lesson 204

November 18, 2020

Tunay nga na hindi imposible na makuha natin ang lahat ng ating gusto kahit na tayo ay mayaman pa. Sa kabila nito, ano kaya ang ating dapat maramdaman? Alamin sa pakikinig ng aral ngayong araw kasama ang ating Pastor Eviess.

  • Facebook
  • YouTube

© 2019 - 2020 Bethany Baptist Church Cubao. All Rights Reserved | Terms of Service | Privacy Policy